ZuluRanking

En uvanlig tilnærming til Resultatranking fra ZuluTrade

De fleste sidene som registrerer resultater over tid vil vise deg de systemene med best resultater øverst. Men vanligvis tar ikke dette høyde for hvor gjennomførbar denne strategien er i virkeligheten. For eksempel, når et system åpner flere og flere handler uten først å lukke de gamle må kontoen din ha mye tilgjengelig margin (midler) for å kunne åpne alle de nye posisjonene som kommer inn.

Men i virkeligheten vil kanskje ikke kontoen din være i stand til å åpne så mange posisjoner samtidig på grunn av marginkrav.

Vårt egenutviklede ZuluRank, system tar høyde for dette, sammen med en rekke andre faktorer som:

  • maturitet (hvor lenge et system har vært aktivt)
  • eksponering (hvor mange posisjoner er åpne samtidig) og
  • drawdown (hvor mange opp og nedturer har systemet hatt)

for å kunne gi deg en oversiktlig fremstilling av systemene som har gode resultater og gjennomførbare strategier.

Vennligst merk at resultatene fra ZuluRank systemet er datagenererte. Som et resultat er systemene sortert uten påvirkning av menneskelige oppfatninger og strategipreferanser, og du kan alltid velge blandt et stort utvalg systemer som har noe for enhver preferanse.

Vi vil fortsette å forbedre ZuluTrade ved å legge til flere systemer, finjustere vår teknologi og tilby våre tjenester til tradere verden rundt.

ZuluTrade Europe

I tillegg til dette, for tradere som er tilgjengelige for følgere i EU, vil bare 1000 av de beste traderne, som følger de mest robuste og stabile strategiene, være tilgjengelig. Disse må oppfylle følgende parametere:

  • Minimumstid for handel på 8 uker
  • Maksimal drawdown må ikke overskride 30 % av total fortjeneste
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

Som du kan se bruker ZuluRank et spesifikt sett av parametere for å rangere tradere – som et resultat vil den traderen som passer best for deg kunne være en annen enn den beste traderen ut fra ZuluRank. Avhengig av hvordan du investerer, risikotoleranse osv., kan du velge å prioritere andre faktorer eller karakteristikker.

For eksempel vil en liten følgerkonto kunne ha mer interesse av en tryggere strategi med lavere fortjenestemargin, mens en konto med stor margin normalt vil søke strategier med høyere fortjeneste, samtidig som den tolererer større drawdown.

ZuluRank vektlegger de ovennevnte faktorene, men er ikke nødvendigvis den eneste måten å rangere på. Vi oppfordrer derfor til at du tolker og bruker ZuluRank i samsvar med dine egne unike behov!