Sist oppdatert den

En vellykket intervensjon vil ikke være mulig i alle tilfeller på grunn av faktorer som er utenfor ZuluTrades påvirkning. Som et ledd i ZuluTrades konstante ønske om å forbedre brukeropplevelsen og trading-funksjonaliteten har vi lagt til funksjonen Overvåk Min Konto.

Denne funksjonen trer i kraft i følgende situasjoner

Tilfelle 1 - Signalleverandørens lukkesignal fikk ikke lukket handelen i din konto

 1. Handelen er åpen i din konto og i signalleverandørens konto
 2. Signalleverandøren sender et vellykket Lukk-signal
 3. Lukkesignalet kan ikke lukke handelen i din konto
 4. Overvåk Min Konto forsøker å lukke en handel

Begrunnelse for å lukke handelen

Siden signalleverandøren besluttet å lukke handelen vil ZuluTrade forsøke å lukke handelen samtidig som leverandøren for å beskytte din konto, siden dette vil gi det samme resultatet med minimal slippage.

Vanlige årsaker

Teknisk feil, Tilkoblingsproblemer

Tilfelle 2 - Handelen ble ikke lukket ved stopp/limit-treff fordi din stopp/limit-verdi var satt til 0

 1. Handelen er åpen i din konto og i signalleverandørens konto
 2. Handel lukkes hos din signalleverandør ved Stop/Limit
 3. Handelen forblir åpen i din konto som om det ikke eksisterer Stopp/Limit eller Stopp/Limit var satt til null
 4. Overvåk Min Konto forsøker å lukke en handel

Begrunnelse for å lukke handelen

Hvis signalleverandøren satte en Stopp/Limit for en handel og handelen ble lukket av en Stopp/Limit og det ikke var registrert en Stopp/Limit på din konto kan dette indikere en teknisk svikt eller problemer med forbindelsen. Så for å beskytte din konto vil ZuluTrade forsøke å lukke handelen på samme tidspunkt som leverandøren siden dette vil gi det samme resultatet med minimal slippage.

Vanlige årsaker

Teknisk feil, Tilkoblingsproblemer

Tilfelle 3 - Handelen ble ikke lukket av stopp/limit selv om dine stopp/limit-verdier var de samme som hos signalleverandøren

 1. Handelen er åpen i din konto og i signalleverandørens konto
 2. Handel lukkes hos din signalleverandør ved Stop/Limit
 3. Handelen forblir åpen i din konto selv om du har samme Stopp/Limit verdier som leverandøren
 4. Overvåk Min Konto forsøker å lukke en handel

Begrunnelse for å lukke handelen

Siden handelen ble lukket hos signalleverandøren av Stopp/Limit til tross for at Stopp/Limit er identisk vil ZuluTrade forsøke å lukke denne handelen på samme tidspunkt siden dette vil gi samme resultat med minimal slippage.

Vanlige årsaker

Forskjellige satser hos din megler og hos signalleverandørens megler - slik at Stop/Limit ble møtt i en konto men ikke den andre

Tilfelle 4 - Stopp/limit-oppdatering avvist av din megler grunnet nærhet til markedskurs

 1. Handelen er åpen i din konto og i signalleverandørens konto
 2. Signalleverandøren oppdaterer verdier for Stopp/Limit
 3. Din megler avviser oppdateringen på grunn av nærhet til den faktiske markedskursen
 4. Overvåk Min Konto forsøker å lukke en handel

Begrunnelse for å lukke handelen

Siden traderens stopp-/grenseverdi ble oppdatert av signalleverandøren, men avvist av megleren din, vil ZuluTrade forsøke å lukke handelen, forutsatt at meglerens aktuelle kurs er innen 10 pips fra den avviste stopp-/grenseverdien, da dette vil gi samme resultat med minimal slippage, som ved lukking med stopp/grense.

Vanlige årsaker

Nærhet til markedsprisen som tilbudt av din megler

Tilfelle 5 - Signalleverandøren sletter en ventende ordre som allerede er åpnet til marked i din konto

 1. Ventende ordre plasseres i din konto fra signalleverandøren
 2. Ventende Ordre åpnes i din konto men ikke i signalleverandørens konto
 3. Signalleverandøren beslutter å avbryte den ventende ordren på sin konto
 4. Overvåk Min Konto forsøker å lukke en handel

Begrunnelse for å lukke handelen

Hvis signalleverandøren kansellerer en ventende ordre vil han ikke ha kontroll over den ventende ordren siden den nå utføres som en handel i din konto. På grunn av dette vil ZuluTrade forsøke å lukke handlene for å ikke la handelen være eksponert i markedet utenfor signalleverandørens kontroll.

Vanlige årsaker

Forskjellige meglersatser

Tilfelle 6 - Ventende ordre er åpnet og lukket til marked i signalleverandørens konto men ble ikke åpnet til marked i din konto

 1. Ventende ordre plasseres i din konto fra signalleverandøren
 2. Ventende ordre er åpnet til marked i signalleverandørens konto men ikke i din konto
 3. Handel lukkes hos din signalleverandør av stopp/limit-treff
 4. Ordre fortsatt ventende i din konto
 5. Overvåke min konto sletter ventende ordre

Begrunnelse for sletting av ventende ordre

Hvis signalleverandørs ventende ordre åpnes til marked og deretter lukkes grunnet stopp/limit-treff vil ikke signalleverandøren ha noen kontroll over den ventende ordren i din konto. Derfor vil ZuluTrade forsøke å slette den ventende ordren for å unngå at den åpnes til marked, eksponert og uten overvåking av signalleverandøren.

Vanlige årsaker

Forskjellige meglersatser