European Forex Trading Guide

Hva er annerledes i ZuluTrade for EU-borgere?

ZuluTrade endres for EU-borgere i tråd med EU-lovgivningen for å gi investorene bedre beskyttelse og redusere den systemiske risikoen.

Visse aspekter ved ZuluTrade-tjenestene er ulike for kunder som handler under EU-lovgivningen (EU-borgere eller brukere av meglere som samarbeider med ZuluTrade EU). For mer informasjon, se nedenfor.

Første gangs innlogging

Før du bruker tjenestene våre må du fylle ut et "egnhethetsskjema" – det går fort, og er enkelt å fylle ut!

Klikk her for en forhåndsvisning av egnethetsskjemaet.

Resultatside

Resultatsiden er annerledes for EU-borgere i at ikke alle Zulu-tradere er tilgjengelige. Mer detaljert:

Kun de 1000 beste traderne vil være tilgjengelige for å følge, forutsatt at de oppfyller visse kriterier (maks DD under 30 %, gjennomsnittlig pips per handel høyere enn 3 pips, traderen har vært aktiv i mer enn 12 uker). Se vår traderveiledning for flere detaljer.

Tradere som er lagt til i porteføljen din, og som ikke oppfyller kriteriene, eller som har en ZuluRank som er lavere enn de beste 1000, vil automatisk fjernes fra porteføljen din. Vær oppmerksom på at du fortsatt vil motta oppdaterings- og lukkesignaler for åpne handler, men at ingen nye handler vil åpnes fra slike tradere.

Innstillinger-side

 • ZuluGuard™ kapitalbeskyttelse

  Hver trader i porteføljen din må være beskyttet av ZuluGuard™ Capital Protection. Når grensen er nådd vil ZuluGuard™ lukke alle traderens åpne posisjoner og deaktivere traderen fra porteføljen din.
  Maksimalt tillatt kapital for alle tradere i porteføljen din kan ikke overskride din totale risikogrense (ikke mer enn 75 % av din tilgjengelige balanse).

I tillegg for valutakontoer
 • Maks åpne lots per handel

  Det er en øvre begrensning på maksimalt antall lots per handel for hver trader, basert på dine innstillinger, tillatt kapital og traderinnstillinger.

 • Lots per valuta

  Lots kan ikke tilpasset individuelt for hvert enkelt valutapar

Oppdaterte retningslinjer om innskudd/uttak

Med hvert nye innskudd eller uttak må du stille inn maksimalt tillatt kapital på nytt.

Tjenestevilkår

ZuluTrade for EU-borgere drives av Triple A Experts SA – EU-regulert, lisens # 2/540/17.2.2010.

Du kan se ZuluTrade EUs tjenestevilkår her.

Topp