Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Hvordan kapitalbeskyttelse fungerer

ZuluGuard™ er et avansert kapitalkonserveringssystem, som registrerer mønstre med uønsket adferd hos tradere du følger, og lar deg velge hvordan beskytte investeringskapitalen din.

Et eksempel på uønsket adferd er når traderens resultater blir dårligere, og dette påvirker PnL for kontoen din.

Av denne grunn vil ZuluGuard™ konstant overvåke traderens resultater, og tilby følgestopp for kapitalen din, ved å sikre gevinst og minimere tapene til beløpet du har angitt i basisvalutaen din.

Så når de faktiske tapene overgår din forhåndsbestemte verdi vil ZuluGuard™ aktiveres for å beskytte kontoen din. Merk at ZuluGuard™ overvåker utførte og ikke-utførte handler, slik at åpne handler tas med i beregningene. Dette betyr at traderen kan ha fortjeneste totalt sett, og at ZuluGuard™ aktiveres når fortjenesten reduseres! *

Eksempel

Hvis vi går ut fra at du har satt kapitalbeskyttelse til $ 1000, og kun én åpen handel av gangen.

Handel # Maks DD($) når handelen er åpen Endelig PnL ($) for handel Akkumulert PnL ($) for denne traderen i din konto ZuluGuard™ kapitalbeskyttelse Worst-case (endelig) PnL fra denne traderen hvis ZuluGuard™ aktiveres!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Siden handel #5 har det oppstått et tap på $ 1000 ($ 700 fra PnL på handel £4, og $ 300 på flytende posisjoner fra handel #5), kapitalbeskyttelsesnivået på $ 1000 har blitt nådd, og ZuluGuard™ vil kobles inn!

Så det endelige PnL fra denne handelen er tidligere worst-case PnL på $ 1700

Merknader

  1. Worst-case (endelig) PnL representerer det endelige beløpet (PnL) som kontoen din vil påføres som av denne traderen, når man antar at ZuluGuard™ kobles inn i fremtiden.
  2. Hvis du kombinerer endelig PnL for handlene #1 og #4, overgår dette terskelen for kapitalbeskyttelse på 1000. Men siden du har hatt fortjeneste mellom disse handlene har fortsatt ikke samlet tap fra denne traderen blitt 1000
  3. Går ut fra at du har valgt "Lukk alle traderens handler" i ZuluGuard™

ZuluGuard™ vil da merke om traderens resultater blir dårligere, og på punktet hvor tapene stiger til det fastsatte beløpet ditt, vil det iverksettes tiltak for å beskytte kontoen din mot større tap.

Endre din kapitalbeskyttelse

Husk at ZuluGuard™ beregner ut fra traderens resultater fra det øyeblikket hvor du aktiverer kapitalbeskyttelse. Du kan etterjustere verdier for kapitalbeskyttelse etter eget ønske, og tillate større eller mindre kapitaleksponering fra hver trader, ut ifra hvordan du vurderer den enkeltes resultater.

Verdien 0 vil deaktivere dette systemet.

* Viktig ansvarsfraskrivelse: I volatile og raskt svingende markedsforhold, vil lukkesignaler fra ZuluGuard fylles til gjeldende pris, som kan være noe helt annet enn den ønskede prisen. På grunn av dette kan det oppstå store tap, da ZuluGuard ikke alltid er en garanti for den ønskede beskyttelsen.