Sist oppdatert den

Unngå hedging

Unngå Hedging er standard og anbefalt innstilling for ZuluTrade meglerkontoer som ikke støtter standard ZuluTrade trading-modus som er ticket-basert trading.

I ticket-basert trading skilles det mellom eksisterende åpne posisjoner og nye ordre ved hjelp av spesifikke tickets, i motsetning til i ikke-ticket systemer hvor de plasserte ordrene assosieres i forhold til instrumentet. På tross av forskjell mellom de to modusene støtter ZuluTrade utførelsen av enhver ordre slik at den totale fortjenesten og PnL vil være identisk uansett trading-modus.

Med dette valget aktivert vil ZuluTrade hoppe over alle innkommende ordre som ville ha hedget eksisterende posisjoner og holde kontoens status mer oversiktlig, noe som anbefales for mindre erfarne tradere. Hvis du ønsker å deaktivere, vennligst vær oppmerksom på at følgende kan forekomme:

Tilfelle 1 - Utilstrekkelig disponibel margin på konto

Hver handling utført fra din konto er en ordre. I ikke-ticket baserte systemer, når brukeren forsøker å lukke en åpen posisjon, vil ZuluTrade utstede en ordre på samme størrelse med motsatt posisjon. Siden ordre krever en margin for å kunne utføres av din megler, vennligst vær påpasselig med å ha tilstrekkelig margin på din konto til enhver tid slik at alle ordre (kjøp, selg og lukk) kan utføres.

Ved å velge Unngå Hedging vil du ikke trenge tilleggsmargin for å utføre handler ved lukking av posisjoner.

Tilfelle 2 - Motstridende strategier

ZuluTrades signalleverandører opererer ut fra ticket-basert trading. Så hvis du tillater kontoen din å motta ordre fra motsatt side av handelen for samme valutapar, vennligst vær oppmerksom på at de motstridende strategiene vil kunne påvirke kontoen din siden signaler fra samme eller forskjellige signalleverandører kan gå mot hverandre.

Ved å velge Unngå Hedging unngår du at handelen som vil forårsake hedging gjennomføres og det blir enklere å sammenligne status mellom din ZuluTrade konto og megleren.

Tilfelle 3 - Ulik representasjon mellom din trading status hos ZuluTrade og hos din megler.

Dersom du har en åpen posisjon og du mottar en ordre på samme størrelse fra motsatt side av handelen vil dette tolkes som at du stenger ordren i din meglerkonto, men begge handler vil vises som åpne i din ZuluTrade konto. Så selv om utførelse av alle handler og realiserte PnL for disse vil være identiske vil representasjon være ulik på din megler- og din ZuluTrade konto.

Ved å velge Unngå Hedging unngår du at handelen som vil forårsake hedging gjennomføres og det blir enklere å sammenligne status mellom din ZuluTrade konto og megleren.